Belangrijk in elke boekhoudsoftware is het nauwkeurig terugvinden van data. Wens je bijvoorbeeld een derde fiche te selecteren of wil je uitzoeken op welke algemene rekening een rapport betrekking heeft? Dan gebruik je best filters!

In deze blog vertel ik je iets meer over het gebruik van filters in Sage BOB.

Filters zijn beschikbaar in alle schermen van Sage BOB waar een lijstweergave wordt getoond en waar je bijvoorbeeld ook kan afdrukken. Om gebruik te maken van de filter, kan dit via de knop .

Ik demonstreer hier het gebruik van de filter aan de hand van een praktisch voorbeeld: de openstaande historieken voor Nederlandstalige klanten die in Brussel gelokaliseerd zijn.


De selectie lijkt beperkt te zijn tot enkel de referentie of naam van de klant in combinatie met de klantencategorie. Door het gebruik van de filter zijn er veel meer mogelijkheden om de selectie te beperken. Om alle Nederlandstalige klanten gelokaliseerd in Brussel weer te geven in de afdruk doen we het volgende:

We openen de filteromgeving via de knop en vervolgens moet er een filter gemaakt worden op de plaats Brussel en de taalcode Nederlands.

Eerst maken we de filter op plaats:


Je klikt op de knop   en kan je de volgende filter instellen.


Je klikt terug op  en de filter is ingesteld. Je bekomt het gewenste resultaat wanneer de afdruk of het afdrukvoorbeeld gemaakt wordt.Er zal een tweede knop geactiveerd worden  om te samenvatting van de filter te bekijken of om de filter te wissen. (rechts van de )

De knop vindt je hier:

Op zoek naar meer tips of hulp nodig bij Sage BOB?

Maak gebruik van onze hotline support!