Alle rechten voorbehouden BiPro n.v.  -  Privacy Policy  -  Afstandsverklaring
Het dossierbeheer laat toe om makkelijk te navigeren tussen de verschillende boekhouddossiers en geeft een duidelijk overzicht van alle lopende taken die bovendien rechtstreeks kunnen worden uitgevoerd.

De auditnota’s zijn het communicatiemiddel tussen de klant en de fiduciaire en de verschillende gebruikers onderling.

Dankzij de expertmode kunnen, via een voorbehouden menu, boekingen gedecentraliseerd of verwijderd worden volgens de boekhoudundige deontologie. Met behulp van de boekhoudkundige audit worden een aantal controles automatisch uitgevoerd.

BOB50 FiSta is de ideale tool voor de analyse en het neerleggen van de jaarrekeningen.